top of page
  • Yazarın fotoğrafıHidayet Ayhan

2023 Takvim Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi

Gelir vergisine tabi gelirler;

Oran

70.000 TL'ye kadar

15%

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası

20%

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL

27%

(ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL,

35%

(ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL,

40%

(ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası

oranında vergilendirilir.


Kira Gelirlerinin Beyanına İlişkin Örnekler


Sirkülerimizde açıklanan konulara ilişkin bazı örnekler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


Örnek 1: Mükellef (D), dairesini 2023 yılında aylık 10.000 TL’den konut olarak kiraya vermesi sonucu 120.000 TL kira geliri elde etmiştir.

Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı (asansör ve sigorta gideri) 61.000 TL’dir. (Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

= 120.000 – 21.000 = 99.000 TL

İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat

= (61.000 x 99.000) / 120.000 = 50.325

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page