top of page
 • Yazarın fotoğrafıHidayet Ayhan

Mali Müşavirler Ne İş Yapar?
Mali Müşavirler, firmaların mali durumlarını, kâr/zarar durumlarını doğru analiz ederek vergi mevzuatına uygun olarak devletin en önemli gelir kaynağı olan vergilerin tahakkuk ettirilmesi görevini üstlenirler.

Firmaların finansal işlemlerini yürütmede,denetlemede muhasebe belgelerinin mevzuata uygun biçimde düzenlenmesinde mali müşavirler önemli bir rol almaktadırlar.

Mali Durumunu en doğru şekilde değerlendiren işletmeler atacakları her bir adımı daha gerçekçi atabilirler, muhasebe her ne kadar defter kaydı tutmak ve hesaplamalar yapmak ile özdeşse de mali müşavirlik kavramı bunu bir adım öteye taşımaktadır yani analiz etme ve yorumlama, hal böyle olunca girişimcinin yol haritasını şekillendiren verilerin kaynağını işte bu mali veriler oluşturmaktadır.

Mali müşavir kendi içinde;

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM ve

 • Yeminli Mali Müşavir – YMM olarak ayrılmaktadır.


Her iki mesleğin görevleri ve takip ettikleri konular farklıdır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kime denir?

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu kapsamında da belirtildiği gibi işletme defterlerini tutmak, vergi beyannamelerini hazırlamak, mevzuata uygun olarak muhasebe denetimlerini uygulamak ve ilgili raporları hazırlamakla görevlendirilmiş kişilere mali müşavir denilmektedir.

Ruhsat aldıktan sonra 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında mesleklerini icra etmeye iki şekilde başlayabilirler . Serbest Meslek Mensubu olarak kendi bürolarını açmak ya da bağımlı çalışma adını verdiğimiz bir şirketin çalışanı olarak sadece o şirkete ait iş ve işlemleri yapmak üzere çalışma şeklinde biz bu yazımızda daha çok Serbest Meslek olarak çalışan ve daha fazla kişiye hitap eden büro mensuplarını değerlendireceğiz

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Ne İş Yapar?

 • Gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin aylık veya özel hesap dönemi var ise buna uygun olarak gelir ve giderlerini, resmi evraklarını mevzuata uygun şekilde resmi defterlerine kayıt eder.

 • Gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebesel sistemlerini kurar ve işletme ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeler yapılmasını sağlar.

 • Hizmet verdikleri işletmelerin aylık olarak bordrolarını hazırlayarak gönderir ve ilgili mutabakat işlemlerini yapar.

 • Bilanço, gelir tablosu ve benzeri mali tabloları düzenler.

 • Gerçek veya tüzel kişilere ait vergi beyannamelerini hazırlar, ilgili beyannameleri elektronik ortamda onaylayıp tahakkuk fişlerini alır.

 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere göndererek verginin ödenmesini sağlar.

 • İşletme personellerinin işe giriş ve çıkışlarını, aylık hizmet bildirgesi gibi SGK bildirgelerini hazırlar ve elektronik ortamda onaylar.

 • Hizmet verdiği gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin sahiplerine muhasebe ve vergi konularında danışmanlık yapar.

 • Fon, vergi, gecikme faizi ve ceza işlemlerindeki tutarsızlıkları çözümler.

 • KDV iadesi, sermaye artırımı gibi özel amaçlı raporları oluşturur.

 • Devir, tasfiye, birleşme, bölünme, adres ve faaliyet değişikliği gibi konularda hizmet verdiği işletmelere yardımcı olur.

 • İşletmelerin mali kayıtlarını şeffaf hale getirerek, gizlilik çerçevesinde iç kontrolleri ve finansal güvenliği sağlarlar.


Yeminli Mali Müşavir (YMM) Ne İş Yapar?

​​

 • Finansal tabloları ve vergi beyannamelerini denetler,

 • İşletmelere mali konularda yardımcı olarak; mevzuata uygun olarak belgeleri inceler, denetimlerini ve tasdik işlemlerini yapar,

 • İşletmelere muhasebe, finans, işletmecilik, mali mevzuat uygulamaları ile ilgili konularda danışmanlık yaparlar.

 • Yeminli Mali Müşavirler işletmelere ait muhasebe defterleri tutamaz, SMMM büroları açamaz veya bu bürolara ortak olamazlar.


Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, bankacılık, hukuk, muhasebe gibi 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olunmalıdır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – SMMM staja başlama sınavında başarılı olanlar 3 yıl zorunlu stajlarını bitirdiklerinde SMMM- Mesleki Yeterlilik sınavlarında başarı gösterdikten sonra bu mesleği yapmaya hak kazanırlar. SMMM'lerden 10 yıllık çalışma deneyimi sonrasında girilen sınavlarda başarılı olanlar Yeminli Mali Müşavir ünvanı almaya hak kazanırlar.

Konya Mali Müşavir     –         0544 769 64 12

Konya mali müşavir hizmetlerinden faydalanmak, şirket açmak veya var olan şirketinize mali müşavirlik danışmanlık hizmetleri almak için bize iletişim numaralarımız vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Hangi konuda hizmet almak istediğinizi iletmeniz yeterli olacaktır. Gerçek veya tüzel kişilere yönelik hizmet almanız mümkündür. Profesyonel anlamda sizler için gerekli olan en iyi hizmeti vermeye hazırız. Konya muhasebeci olarak dilediğiniz her zaman hizmetinizdeyiz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page